Europese Commissie: ‘Gelijk loon bij werk in ander EU-land’

Werknemers die in een ander EU-land gaan werken, moeten net zo betaald krijgen als hun collega’s die in het gastland hetzelfde werk doen. Ook arbeidsvoorwaarden als bonussen en vergoedingen moeten worden gelijkgetrokken, stelt de Europese Commissie voor. Minister Asscher (SZW) vindt het voorstel een belangrijke volgende stap om het vrije verkeer van werknemers eerlijker te maken in Europa

Dit voorstel dat EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) moet oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers tegengaan. Zij krijgen meer rechtszekerheid, zei de Belgische politica dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

Maximale detachering twee jaar

Het gaat om een aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn uit 1996, waarin de minimale arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd. De Europese Commissie wil een maximale detacheringstermijn van twee jaar. De werknemer blijft in eigen land sociale premies afdragen. Bijna twee miljoen EU-burgers zijn tijdelijk tewerkgesteld in een ander land in de Europese Unie, veelal in de bouw-, transport, en landbouwsector. Nederland telde in 2014 bijna 88.000 gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen. Ruim 116.000 werknemers uit de EU werden in Nederland tewerkgesteld. Hiermee staat Nederland op respectievelijk de vijfde en vierde plek.

Dubieuze praktijken bestrijden

Werkgevers betalen gedetacheerden vaak fors minder dan in dat land normaal is, een praktijk die ook wel sociale dumping wordt genoemd. Het voorstel van Marianne Thyssen moet onder meer de soms dubieuze praktijken van onderaannemers bestrijden. Met name de transportsector in Nederland heeft last van deze praktijken. Diverse Nederlandse transportbedrijven en logistiek dienstverleners lagen het afgelopen jaar onder vuurvanwege concurrentievervalsende schijnconstructies met dubieuze postbusconstructies in Oost-Europa en Cyprus, waarmee wet- en regelgeving wordt ontdoken. Deze constructies zorgden bovendien de afgelopen jaren voor een instroom van goedkope Oost-Europese chauffeurs

Minder concurrerend

De 28 lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over de voorgestelde plannen van de Europese Commissie buigen. West-Europese landen maken zich al langer hard voor andere regels, maar Oost-Europese landen vrezen dat hun bedrijven er minder concurrerend door worden.

Vrij verkeer werknemers eenvoudiger

Minister Asscher Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vorig jaar juni al een voorstel voor een verandering van de detacheringsrichtlijn naar Thyssen stuurde, zegt dat het voorstel een belangrijke volgende stap is om het vrije verkeer van werknemers eerlijker te maken in Europa. “Het kabinet heeft er hard aan gewerkt om gelijke beloning voor gelijk werk in Brussel tot een prioriteit te maken”, stelt de bewindsman. Het kabinet is volgens Asscher voorstander van een sterk Europa waar werknemers en bedrijven makkelijker over de grens kunnen werken en werknemers tegelijkertijd beter beschermd worden. De minister wil daarom al langere tijd de richtlijn aanpassen en binnen de transportsector wordt hij daarbijgesteund door TLN en de bonden FNV en CNV.