ICT staat voorop bij verbeteren logistiek proces doormiddel van data management

Logistiek.nl hield een uitgebreide verbeterenquête onder bezoekers. Uit de 2014-editie komt naar voren dat de verbeterfocus van bedrijven die logistiek actief zijn, steeds nadrukkelijker op ICT ligt. Er heerst echter veel onzekerheid over welke stappen genomen moeten worden op weg naar een verbeterde operatie. In een reactie op de enquêteresultaten trekken deskundigen deze conclusie. Dit maken ze op uit de keuze voor én slimmer plannen én het invoeren van management informatie systemen. Die zijn inderdaad beide nodig om echt stappen te kunnen zetten. Dat is iets wat ook bleek uit het achtergrondartikel in Logistiek Magazine  dat in september 2014 verscheen, waaruit naar voren kwam, dat veel bedrijven er niet in slagen om te bedenken op welke bedrijfskritische vragen ze een antwoord nodig hebben om de eigen processen te verbeteren.

 

Grote behoefte aan informatie

Uit de verbeterenquête van 2014 springt naar voren, dat vrijwel alle respondenten aangeven dit jaar te hebben geïnvesteerd of willen investeren in het invoeren van een management informatie systeem, dashboards of business intelligence. Dat drukt ontegenzeggelijk de zucht naar informatie uit, iets wat prima past bij de hedendaagse trend van mensen en bedrijven om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. De vraag is en blijft: wat doen we met die informatie? Ook geeft veel informatie niet in alle gevallen antwoord op prangende vragen van bedrijven, daaraan ligt uiteraard een juiste en precieze vraag ten grondslag.

 

De behoefte aan veel informatie en het juiste beheer ervan betekent dat Big Data efficiënt gebruikt dient te worden door de Logistiek Dienst Verleners.
Lees hier meer over  ‘De toekomst van Logistiek Dienst Verleners & Big Data’.

 

Nieuws Bron