Lobby voor Hooipolder

Als het aan de werkgevers van de regio Oosterhout ligt, moeten er de komende jaren een paar zaken goed aangepakt worden. De arbeidsmarkt, onderwijs én knooppunt Hooipolder. Arie Rietveld (54), sinds april de nieuwe voorzitter van Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) Oosterhout, gaat zich daarvoor inzetten. Als het om het transport gaat, is Rietveld op bekend terrein. Als directeur van de Oosterhoutse Container Terminal is Rietveld al twintig jaar bezig met vrachten die van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk via Oosterhout verder Europa ingestuurd worden.

 

Waarom is Hooipolder zo belangrijk?

„Het is druk op de Brabantse snelwegen. We moeten ervoor zorgen dat de regio bereikbaar blijft. Dit is van essentieel belang voor het vestigingsklimaat in West-Brabant. Straks komt er met Logistiek Park Moerdijk een groot industrieterrein bij. Dat levert veel extra verkeersbewegingen op. De rijksoverheid wil een fly-over bij Hooipolder aanleggen in plaats van een klaverblad. Maar het meeste vrachtverkeer gaat van west naar oost naar Duitsland en naar het zuiden. Dat loopt straks allemaal vast bij de stoplichten van Hooipolder.”

 

Wat is de oplossing?

„We beginnen met een lobby vanuit de regio om samen met de provincie de 271 miljoen euro die het Rijk heeft toegezegd voor de rondweg bij Eindhoven in Brabant te houden. Als dat lukt, biedt het kansen om naast de A58 en de A67 ook knooppunt Hooipolder aan te pakken. Dat is de enige gelijkvloerse autobaankruising van Nederland. Op alle snelwegen zijn de stoplichten weggehaald behalve die bij Hooipolder!” Je tweede speerpunt is de arbeidsmarkt.

 

Wat gaat er mis?

„Bedrijven in West Brabant kunnen de juiste mensen niet vinden. De druk om Oost-Europeanen aan te nemen groeit, terwijl we dit niet willen. Er zijn te veel Nederlanders zonder werk. Het is goed dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor de arbeidsmarkt en voor mensen die hun baan verliezen. De kans dat er lokaal een oplossing wordt gevonden acht ik groter dan als het op nationaal niveau gebeurd. Een van de oplossingen zie ik in beter aansluitend onderwijs op de arbeidsmarkt. Er zijn positieve ontwikkelingen zoals een Sectorplan onderhoud en logistiek. Dat zorgt ervoor dat het bedrijfsleven mensen kan omscholen. Zo is er in Oosterhout een opleiding voor logistiek en transport. Dat juich ik toe.”

Gaan de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid iets veranderen?

„De Participatiewet is bij een afnemende werkgelegenheid moeilijk in te vullen voor ondernemers. Het is zeker een uitdaging om de 715 banen in de regio die vanuit het landelijk sociaal akkoord komen in te vullen. De wil van het bedrijfsleven zal er zeker zijn. Wat betreft de Wet Werk en Zekerheid is het afwachten, bedrijven kunnen geen zekerheid bieden aan werknemers als ze die zelf ook niet hebben.” De aanpak van knooppunt Hooipolder is essentieel voor Brabant, zegt Arie Rietveld (BZW).

‘We voelen ons ook steeds meer serieus genomen door de gemeente’ Dorothé IJsseldijk Annahuis Lobby voor Hooipolder ‘Er komen veel extra verkeersbewegingen. Straks loopt alles vast bij de stoplichten van Hooipolder’.  – Arie Rietveld voorzitter BZW Oosterhout

 

● Arie Rietveld is geboren in Noordeloos in Zuid-Holland. Het bedrijf Rietveld is in de 19e eeuw in Noordeloos opgericht.
● Van oorsprong is de onderneming gericht op de handel in olie en kolen. In de loop van de tijd is de aandacht verschoven naar transport en logistiek.
● Arie Rietveld is de vijfde generatie die in het familiebedrijf werkt.
● Rietveld BV heeft in 1996 een tweede vestiging geopend. De keus viel op Oosterhout vanwege de centrale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen.
● Oosterhout is aantrekkelijk voor bedrijven vanwege de aanwezigheid van snelwegen, een spoorlijn en het Wilhelminakanaal. Via het kanaal zijn de grote zeehavens bereikbaar en via het spoor en de snelwegen zijn Oost-, Centraal- en Zuid-Europa goed bereikbaar.
● Veel bedrijven aan het Wilhelminakanaal regelen zelf hun vervoer via het water. Sinds de aanleg van de Oosterhoutse Container Terminal in 2000 is ook het containervervoer in Oosterhout op gang gekomen.
● In 2000 werden 5.000 containers naar Oosterhout vervoerd. In 2015 zijn dat er naar verwachting 60.000.
● Het Spoor Oosterhout heeft de eerste 6 maanden van dit jaar 185 treinen ontvangen. In totaal met 5.550 ladingen