Nederland meest verbonden Land ter Wereld

Onlangs is de derde editie van de Global Connectedness Index (GCI) gepubliceerd door DHL, een analyse van de stand van de globalisering. Nederland behield zijn toppositie als meest verbonden land ter wereld en Europa is weer ‘s werelds meest verbonden regio.

Het GCI-rapport toont aan dat de wereldwijde verbondenheid, gemeten naar grensoverschrijdende stromen van handel, kapitaal, informatie en mensen, is hersteld van de geleden verliezen tijdens de financiële crisis.

 

Enkele Hoofdpunten

  • Nederland is nog steeds het meest verbonden land ter wereld; Europa blijft wereldwijd de meest verbonden regio
  • Economische verbondenheid van Opkomende Economieën groeit sneller dan die van Westerse Economieën
  • Handels-, kapitaal- en informatiestromen en verplaatsing van mensen strekt zich uit over langere afstanden

 

Algemene Analyse

Vooral de diepte van de internationale interacties (het deel van alle interacties dat nationale grenzen overschrijdt) ontwikkelt zich sinds 2013 weer opwaarts. Toch blijven de handelsstromen nog achter en is de globalisering in zijn totaliteit nog steeds relatief beperkt. Dat impliceert wel een potentiële groei van miljoenen dollars in de komende jaren, aldus DHL.

 

‘In de nasleep van de financiële crisis is de globalisering steeds meer onder druk komen te staan en stuiten internationale handelsbesprekingen op weerstand’, stelt Frank Appel, CEO van Deutsche Post DHL. ‘Tegen deze achtergrond biedt de GCI een volledige op feiten gebaseerd inzicht in de stand van de globalisering en toont het landen hun enorme potentieel aan internationale verbondenheid. Ik ben ervan overtuigd dat een welvarende wereld gebaat is bij meer, niet minder integratie.’

 

De GCI van 2014 toont de aanzienlijke verschuiving van de economische bedrijvigheid naar opkomende economieën, waarmee het economische zwaartepunt naar het oosten wordt geduwd. De meerderheid van de internationale interacties ligt nu in opkomende landen terwijl vóór 2010 de meerderheid van de internationale stromen liepen van de ene geavanceerde economie naar de andere.

 

De tien landen die hun wereldwijde verbondenheid tussen 2011 en 2013 het meest zagen stijgen, zijn stuk voor stuk opkomende economieën, met de grootste winst voor Burundi, Mozambique en Jamaica.

Naast een uitgebreid overzicht over de stand van de globalisering, geeft het verslag van 2014 ook gedetailleerd inzicht in de verbondenheid van de afzonderlijke landen en regio’s.

 

Toppositie voor Nederland

Naast een uitgebreid overzicht over de stand van de globalisering, geeft het verslag van 2014 ook gedetailleerd inzicht in de verbondenheid van de afzonderlijke landen en regio’s. Nederland behield zijn toppositie als meest verbonden land ter wereld en Europa is weer ’s werelds meest verbonden regio. Met Singapore als enige uitzondering bevinden alle landen van de top 10 zich in Europa.
Noord-Amerika is de daaropvolgende meest wereldwijd verbonden regio. De grootste gemiddelde stijging van de wereldwijde verbondenheid 2011-2013 werd waargenomen in landen in Zuid- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Midden-Oosten en Noord-Afrika waren de enige regio’s met een aanzienlijke daling van verbondenheid.

 

Nieuws Bron