NRW pleit voor betere supply chain met Nederland

Noordrijn-Westfalen (NRW) wil de modaliteiten tussen de Duitse deelstaat en Nederland beter benutten. Digitale informatie-uitwisseling van logistieke gegevens is daarbij belangrijk.

Minister Garrelt Duin van Economische zaken van NRW zei tijdens een ondernemersforum van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) op 3 oktober in Rotterdam het volgende:

“Gezien de toename van de goederenstromen verwachten wij dat de havens – in de eerste plaats de haven van Rotterdam – verder groeien”, zei Godfried Smit, president van Europro en beleidsadviseur bij verladersorganisatie EVO: “Nederland en onze belangrijkste afzetmarkt Duitsland zijn hierbij van elkaar afhankelijk. Om alle modaliteiten optimaal te benutten hebben we een gezamenlijke visie nodig. Dit betreft vooral ook de digitale informatie-uitwisseling die voor de supply chain in de toekomst cruciaal zal zijn.”

Tot nu toe bestaan er nog teveel nationale eilanden, benadrukte ook Bas Hennissen, directeur procesindustrie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Van de 240 mln. ton goederen die jaarlijks tussen Nederland naar Duitsland wordt vervoerd, gaat zo’n 80 mln. ton via de Rotterdamse haven. “Dit geeft al aan hoe belangrijk het is dat alle partners binnen de logistieke keten elkaar beter weten te vinden.”

Duin:

“Rotterdam is de grootste haven van Europa en dus ook de grootste haven van Noordrijn-Westfalen. In Duisburg ligt de grootste binnenhaven van Europa. Het is logisch dat onze blik daarom niet naar het noorden gaat, maar automatisch naar het westen. De Rijn is voor ons allebei de belangrijkste levensader.”

 

Nieuws Bron