Transport via Wegvervoer het meest gebruikt

Negentig procent van de goederen die in Nederland worden geladen in een wegvoertuig, een binnenvaartschip of een trein gaat vervolgens niet verder dan 300 kilometer.

Hoe korter de afstand, hoe groter het aandeel wegvervoer door Nederlandse voertuigen.

Via de binnenvaart en het spoor worden vooral zeecontainers en bulkgoederen zoals zand, ijzererts, diesel en kolen vervoerd.

 

Vervoerd gewicht naar afstandsklasse, 2012

cbs1

 

Veel wegvervoer bij korte afstanden
Ruim 900 miljoen ton goederen wordt jaarlijks getransporteerd over de Nederlandse wegen, binnenwateren en spoorwegen.
Het grootste deel hiervan wordt over korte afstanden vervoerd. Voor korte afstanden wordt vooral wegvervoer gebruikt.

De Nederlandse wegvervoerders vervoeren voornamelijk over korte afstanden.
Hoe langer de afstand hoe groter het aandeel van buitenlandse voertuigen.

 

Wegvervoer het meest uitgespreid
Van de drie vervoersopties wegvervoer, binnenvaart en spoor spreidt het wegvervoer zich het meest uit over Europa.
In bijna de helft van alle landen in Europa worden alleen via de weg goederen vanuit Nederland gebracht.

Het aandeel binnenvaart is het hoogst in Zwitserland, Duitsland (Rijn) en in België (Schelde).

Vervoer via het spoor heeft het grootste aandeel wanneer het naar Italië gaat (60%).

 

Spreiding Wegvervoer

cbs3

 

 

 

Bulk versus Fijnmazige Distributie
Op de trein of binnenvaartschip worden vooral bulkgoederen en zeecontainers geladen.
Driekwart van het vervoerd gewicht betreft het vervoer van zand, grind, kolen, diesel, ijzerertsen en zeecontainers.

Het aandeel hiervan bij het wegvervoer is minder dan een kwart.
Belangrijke andere goederensoorten die over de weg worden vervoerd zijn onder meer levensmiddelen, stukgoederen, bouwmaterialen en landbouwgoederen.

De goederensoorten die via de weg vervoerd worden zijn meestal bestemd voor fijnmazige distributie binnen een bepaalde regio.
Ook wordt er veel gebruikt gemaakt van wegvervoer wanneer bulk goederen opgeslagen dienen te worden in een Warehouse om deze later te distribueren worden.

 

Verdeling goederen per transport type

cbs2

 

Op zoek naar een Distributie Partner?
Van Wanrooy Transport is de distributie partner die u zoekt als het gaat om het verwerken van bulk tot fijnmazige distributie.

Neem s.v.p. contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

 

Nieuws Bron