Transportsector groeit in 2015

Prognoses van Panteia laten zien dat in 2014 het transportvolume met 1,1% zal groeien. Voor 2015 wordt een volumegroei van 1,9% verwacht.

De binnenlandse markt trekt volgend jaar verder aan met kleine stappen. Dit geldt ook voor de sectoren bouw en chemie. In 2015 groeit het binnenlandse vervoervolume harder dan het buitenlandse. Dit komt geheel en alleen door het transport over de weg.

Dit blijkt uit de 21e editie van de ‘Korte Termijn Voorspeller’ (KTV) voor het Nederlandse goederenvervoer, uitgebracht door onderzoek- en adviesbureau Panteia.

 

Wegvervoer

Voor 2014 voorspelt Panteia voor het wegvervoer een stijging van 0,9 procent van het vervoersvolume. Tot en met september zijn er netto meer wegvervoerders bij gekomen dan dat er zijn weggevallen.

In 2015 blijft het herstel voortzetten met 1,9 procent meer volume, een groei van 13 miljoen ton. Panteia voorspelt volumegroei onder de 1 procent voor de bouw en van landbouw- en levensmiddelen producten. Rond de 2 procent groei wordt verwacht bij containers en eindproducten.

De grootste groei over de weg in 2015 wordt verwacht bij de natte bulk lading voor de productgroepen energie en chemische goederen.

Ook de uitbreiding van de tweede Maasvlakte met het reeds in gebruik genomen Coloradoviaduct draagt bij tot deze verwachte groei in 2015. Dit viaduct verbetert ook de supply chain met Duitsland.

 

Binnenvaart

De verwachting is dat het volume in de binnenvaart in 2014 aantrekt met 1,1% ten opzichte van 2013, dat is een groei van 3,2 miljoen ton. De overslag van tankgoederen gecombineerd van de havens van Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam is in het tweede kwartaal vergroot.

In de droge bulk markt is er activiteit en werd er omzet gedraaid. De Transportindex die wordt bijgehouden door Panteia en partners geeft een groot aantal reizen weer.

Met het uitbreiden van de tweede Maasvlakte verwacht Panteia 2,5% groei in containers en eindproducten voor de binnenvaart in 2015.

In Duitsland wordt echter een teruggang verwacht van de traditionele energie producten. Duitsland heeft ambitie om meer biobrandstoffen en andere groene energie te gebruiken.

De totale groei voor de binnenvaart bedraagt 1,8%, 5 miljoen ton meer ten opzichte van 2014.

 

Nieuws Bron