Uniform LZV regulering in Europa nodig

Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) roepen Duitse deelstaten op om de ecocombi (LZV) toe te staan.

Acht Duitse deelstaten namen deel aan een proef met 80  ecocombi’s die in Duitsland rondreden. Het wetenschappelijk verkeersbureau van de Duitse regering stelt in een evaluatie dat deze zwaardere en langere vrachtauto’s files tegengaan en goed zijn voor het milieu.

In Nederland rijden inmiddels duizend ecocombi’s. In de Europese Unie verschilt de maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s echter per land, waardoor de ecocombi grenzen van Europese lidstaten niet over mag. In Duitsland bepalen deelstaten of ze de ecocombi toestaan. EVO en TLN willen dat de ecocombi in heel Europa wordt toegestaan. Een eerste stap in dit proces is dat (alle deelstaten in) Duitsland en België de vrachtauto toestaan.

Nederland loopt met het gebruik van de LZV voor op de rest van de Europese Unie, wanneer de LZV ook in Duitsland en Belgie wordt toegestaan zal de LZV een veel grotere rol gaan spelen in de Europese transport branche.

 

Duitsland

EVO, TLN en DNHK stellen al langer dat de ecocombi grote logistieke en milieuvoordelen heeft. Twee ecocombi’s vervoeren namelijk dezelfde hoeveelheid lading als drie gewone vrachtauto’s. Het adviesorgaan van de Duitse regering heeft dit nu ook vastgesteld. Het orgaan concludeert dat de discussie in Duitsland over de invoering van de ecocombi jarenlang ‘ideologisch overbelast’ was, zonder de feitelijke voordelen in beschouwing te nemen. Aanvankelijk was er in Duitsland veel weerstand tegen de vrachtauto’s omdat ze bruggen en wegen te zwaar zouden belastten – zorgen die het adviesorgaan nu weerlegt.
België

Na jaren van voorbereiding is Vlaanderen vanaf 1 juli dit jaar ook gestart met een eerste proef om ecocombi’s op maximaal tien trajecten toe te staan. Enkele weken geleden waarschuwden EVO en TLN dat de proef mogelijk op een fiasco uitliep omdat Vlaanderen te strenge criteria hanteerde – van de bijna negentig aanvragen leken er slechts een handvol aan de vereisten te voldoen. Dit waren uitsluitend Belgische bedrijven. Alle Nederlandse aanvragen werden afgewezen. EVO en TLN verzochten de betrokken ministeries om tot een oplossing te komen om alsnog meer bedrijven deel te laten nemen aan de proef.

 

Europa

Zodra Duitsland en Belgie de LZV gereguleerd hebben zal transport vanuit de Rotterdamse Haven en Nederland de rest van Europa in beter kunnen verlopen door deze Europese Road Trains.
Dit zal ook een verbetering van de Supply Chain realiseren tussen Nederland en Duitsland, aangezien er minder voertuigen nodig zijn voor dezelfde vracht.

Momenteel rijden alleen Scandinavische landen en Nederland met de ecocombi.

De regulering van de LZV’s in onze buurlanden betekend niet alleen minder schade voor het milieu, maar ook een vooruitgang in het werkgebied van de Nederlandse LZV, een toename van de LZV zal dan ook zeker niet uitblijven.
Met de uniform regulering van de LZV in onze buurlanden zullen andere landen in Europa ook mee willen gaan, waarmee de ecocombi in Europa een feit wordt.

 

Nieuws Bron