Veilig Magazijn Checklist

Sinds enkele jaren zijn er strikte Europese veiligheidsnormen op het gebied van magazijnstellingen.
Veiligheid op het werk is geen vrijblijvende zaak.

Bij Van Wanrooy Transport beseffen we goed dat veiligheid een vereiste is.
Het naleven van veiligheidsregels staat hier dan ook hoog in het vaandel.

Hieronder vindt u een aantal belangrijke punten.

 

Algemene Veiligheid

Veiligheid in het magazijn is een samenspel van verschillende samenhangende factoren, zoals:

 • Gecertificeerde Chauffeurs
 • Goedgekeurde Reachtrucks
 • Goedgekeurde Stellingen
 • Juiste Gangpadbreedte
 • Logistieke Veiligheid
 • Facilitaire Veiligheid

 

Logistieke veiligheid

Logistieke veiligheid is de veiligheid die direct gerelateerd is aan de logistieke processen in het magazijn.

 • Lay-out:
  Het magazijn moet helder en logisch zijn ingericht. Dat voorkomt onoverzichtelijke situaties en onnodig kruisend verkeer. Als kruisend verkeer niet te vermijden is, zorg dan voor ruime en overzichtelijke rijbanen. Routes die niet logisch en efficiënt zijn en niet uit vrije wil worden gevolgd, zijn vaak geen lang leven beschoren en werken demotiverend.
 • Middelen:
  Logistieke veiligheid heeft ook betrekking op de gebruikte middelen. Magazijnstellingen en intern transportmaterieel moet voldoen aan de eisen die er vanuit de dagelijkse operatie aan worden gesteld. Elektrische pallettrucks moeten een veilig staplateau bevatten. Natuurlijk moeten medewerkers ook goed getraind zijn in het gebruik van deze middelen.
 • Ergonomie:
  De keuze van het logistieke concept heeft ook gevolgen voor de ergonomie. Dat betreft bijvoorbeeld de inrichting van de picklocaties. Zorg ervoor dat mensen niet onnodig hoeven te bukken, tillen of reiken. Alleen al door de picklocaties goed in te richten, kan 80 procent van de pickactiviteiten op ergonomisch verantwoorde en efficiënte wijze plaatsvinden. Druk kan ook sterk verlicht worden door gebruik van de juiste hulpmiddelen, zoals goede apparatuur.
 • Orde en netheid:
  Het laatste aspect van logistieke veiligheid betreft een schone en opgeruimde werkomgeving. Een opgeruimde werkplek stimuleert medewerkers om die werkplek opgeruimd te houden. Dat zorgt ervoor dat mensen bewust met hun werk en hun werkomgeving bezig zijn, wat vaak gepaard gaat met een groot veiligheidsbewustzijn en meer efficiëntie. Geef medewerkers dus de middelen om hun eigen werkplek te structureren en opgeruimd te houden.

 

Facilitaire veiligheid

Facilitaire veiligheid betreft aspecten die niet direct met logistiek, maar meer met het beheer van het gebouw te maken hebben.

 • Brandpreventie:
  Een magazijn moet uiteraard voldoen aan alle regels op het gebied van brandveiligheid. Mensen moeten kunnen omgaan met de beschikbare blusmiddelen, en die blusmiddelen moeten binnen handbereik zijn.
 • Vluchtwegen:
  Voor het geval er toch brand uitbreekt of een andere calamiteit plaatsvindt, moet een deugdelijk vluchtplan aanwezig zijn. Vluchtwegen moeten zich op logische plekken bevinden, duidelijk zijn aangegeven en natuurlijk niet worden geblokkeerd. Een jaarlijkse ontruimingsoefening voorkomt paniek als er daadwerkelijk iets gebeurt.
 • Inbraak/diefstal:
  In magazijnen met waardevolle goederen zijn vaak maatregelen nodig om inbraak en diefstal te voorkomen. Denk hierbij aan alarmsystemen, camera’s, en veiligheid diensten. De inbraakbeveiliging moet op orde zijn.
 • Diversen:
  Naast de drie genoemde aspecten vallen onder facilitaire veiligheid nog een heleboel andere veiligheidsvoorzieningen, zoals trappen met leuning en antislipprofielen.

 

Korte Checklist voor een Veilig Magazijn 

 • Goederenstromen in Lijn
 • Voorkom Kruisend Verkeer
 • Gemarkeerde Rij- en Looppaden
 • Duidelijke Bewegwijzering
 • Juiste Hulpmiddelen
 • Handig ingerichte Picklocaties
 • Juiste Opslagmethode
 • Goede Doorstroming
 • Zichtbaarheid van mensen